panelarrow

Hitta Aktivitet

Roliga och spännande fritidsaktiviteter

Jaga älg

Att jaga älg är en företeelse som binder samman en rad olika saker på en och samma gång. Det handlar om ett otroligt ansvar för utövarna, är en social men samtidigt lugn sysselsättning som dessutom innehåller en stor portion spänning när det väl är skarpt läge, och utöver allt detta ger det en dessutom mat på bordet.

Man ska redan ifrån början ha klart för sig att det inte är för alla att bli älgjägare. Det är ingen lek det handlar om utan ett gediget ansvar, även om det för den skull kan vara en extremt rolig och givande sysselsättning. Som jägare ansvarar du bland annat för ditt eget vapen och viktigare än att du skjuter någon älg överhuvudtaget, är att du inte skjuter något annat eller råkar skadeskjuta någon älg så att djuret far onödigt illa.

elk-in-the-forest-feeding

Att jaga älg är också en extremt social syssla eftersom man jagar med sitt jaktlag och det är här viktigt att kunna samarbeta och kommunicera med de inblandade på ett bra sätt, inte minst för säkerhetsaspekten skull. Att sitta på älgpass är oftast en lugn och fridsam stund där man brukar få åtskilliga timmar för reflektion, men spänningen i det hela är att det när som helst kan förvandlas till skarpt läge, där du måste vara redo att ta ditt skott.

Förutom själva upplevelsen ger älgjakten dessutom mat på bordet för de som deltagit i jakten. Man delar rättvist upp köttet och vid en lyckad älgjakt kan detta resultera i en välfylld frysbox för de inblandade, som därigenom underlättar problematiken att stoppa mat på bordet. Älgköttet är dessutom i de allra flestas tycke ett mycket fint och gott kött, och det faktum att det skjutna djuret fått leva i naturliga förhållanden innan det blev fällt, känns även det som en bra sak för alla inblandade.